De Bloementuin: dorpstuinderij voor Den Dolder

De Bloementuin is de dorpstuinderij voor Den Dolder: een ontmoetingsplek rondom duurzame lokale tuinbouw, gezonde en lokale voeding, natuur, milieu en klimaat midden in én met het dorp. Op de Dorpstuinderij willen we mensen uit Dolder en omgeving inzicht geven in lokale voedselproductie, elkaar laten ontmoeten en inspireren om bewuster en duurzamer te consumeren. De Bloementuin is ook de werkplek van ons gedreven team van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Hier ontmoeten we elkaar en komen onze duurzame ambities samen.

Laat je inspireren

De Bloementuin Den Dolder is een echte dorpstuinderij. Wie vanaf de straat binnenloopt, ziet meteen de grote siertuin en de historische kas. Daarachter liggen de nieuwere kassen waar we o.a. groente telen en de moestuin met de zgn. koude bakken. Donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur is De Bloementuin geopend voor de verkoop van verschillende (snij)bloemen, planten en groenten – afhankelijk van het seizoen natuurlijk. Loop op donderdagochtend vooral binnen om even rond te kijken of meld je aan om mee te helpen in de tuin en kassen.

Ruimte voor initiatieven

We bieden ook alle ruimte aan mensen en initiatieven die bij ons inspirerende activiteiten willen organiseren. Zo is de Bloementuin niet alleen een plek om na te denken over verschillende thema’s rond duurzaamheid, maar juist ook een plek om er sámen mee aan de slag te gaan.

Komen kijken

Wil je graag komen kijken? Dat kan op donderdagochtend. Of neem contact op om voor een ander moment een afspraak te maken.

Een initiatief van WIJ 3.0

WIJ 3.0 is initiatiefnemer van De Bloementuin. Hier werken we met ons team van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt aan het telen van bloemen en planten en het onderhoud van de tuin. Er veranderd veel op de WA Hoeve en dat biedt kansen voor nieuwe vormen van samenwerking. Samen met andere gebruikers willen we De Bloementuin meer verbinden met de inwoners van Den Dolder en omgeving. Zo kunnen veel meer mensen genieten van deze inspirerende plek en wordt dit deel van de WA Hoeve weer een echt onderdeel van het dorp.

Lees hier meer over de samenwerking met verschillende partners op De Bloementuin.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Voor de ontwikkeling van de Dorpstuinderij ontvangt de Bloementuin subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hiermee zorgen we dat De Bloementuin een plek wordt waar bewoners samenkomen en samenwerken aan lokale voedselproductie.

Met deze subsidie werken we aan drie hoofddoelen:

  • Laten zien hoe je concreet aan de slag kunt met natuur-, milieu- en klimaatvraagstukken in je eigen omgeving. We nemen mensen mee in onze natuur-inclusieve benadering.
  • Zelf voedsel telen en tegelijk vraag en aanbod in en rond Den Dolder bij elkaar brengen. We maken de voedselketen tussen boeren/tuinders en bewoners zichtbaar en zo kort mogelijk.
  • Behouden van de historische tuin met de functie van sociale werkplek als cultuurhistorisch erfgoed, ook binnen de ontwikkelplannen voor het gebied. Dat kan alleen door de Bloementuin een duidelijk functie voor het dorp te geven.